Om veien til tro

Egentlig er det enkelt – men likevel så vanskelig. Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket”, sa Jesus engang. Og det er selvsagt helt umulig fysisk å bli som barn igjen. Og åpenbart ikke det han mente.

Hva er det da med barna som Jesus ønsker vi skal legge merke til?  

Ut fra mange andre uttalelser fra Jesus tør vi påstå at det nettopp er det enkle, det reservasjonsløse, det tillitsfulle. Akkurat det som preger barn. Han ønsker rett og slett at vi skal snu om og vise han slik tillit – at vi våger å åpne oss for ham. 

På en måte legge vekk vår tanke og logikk – og det er selvsagt ikke enkelt for det moderne, opplyste, voksne menneske.  

Likevel: vi våger å påstå at du kommer ikke utenom dette. Rett nok kan det granskes om personen Jesus virkelig har levd. Og i historiske kilder selv utenom Bibelen finner du mye som bekrefter Jesus som historisk person. For andre kan undrene Bibelen beretter om at han gjorde, være av stor betydning. Ikke minst om dette skjer i dag. Og du kan finne mye annet av spor som i større eller mindre grad bekrefter sannheten om Jesus, om hans liv, død og oppstandelse. Men du vil ikke på denne måten komme lenger enn til det vi strengt tatt må kalle indisier. På ett eller annet tidspunkt kommer du til selve kjernen: Tror du dette? Det er et siste skritt hvor du må gjøre opp med deg selv: Tror jeg dette, og satser jeg på dette? Da er vi igjen tilbake til utgangspunktet – om å bli som barn, og tro som barn. Og tro, som Bibelen ellers taler mye om, er ikke i denne sammenheng noe annet enn tillit. Det er noe barna er de beste til å vise oss. Med reservasjonsløs tillit til voksne. Når vi sier: Kom - så kommer de. 

Da sier vi bare: Skal du få tillit til en person, må du være sammen med denne personen. Annerledes er det ikke med personen Jesus. Ønsker du å bli kjent med ham, få tro og tillit til ham og det han sier og står for, har vi bare to råd å gi deg: 

1. Du finner ham først og fremst i Bibelen. Derfor sier vi frimodig: Les denne boka – som tusenvis andre har gjort før deg – og finn, og bli kjent med Jesus. Og troen, og tilliten til ham vil vokse. 

2. Dernest vil vi oppfordre deg til å finne et kristent fellesskap. Om du leser litt i Bibelen vil du finne at kristne alltid har holdt sammen i et fellesskap, det som i Det nye testamentet gjerne kalles menighet. Derfor oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en lokal menighet eller annet kristent fellesskap du måtte kjenne til. Og du må gjerne ta kontakt med vår menighet, om du ønsker det og det passer slik. Enten du ringer, sender e-post eller møter opp til våre gudstjenester eller andre samlinger. Dette finner du mer informasjon om fra hovedsida.

 Vi ønsker deg lykke til på troens vei.